Uutta! Lasten ja nuorten psykologipalvelu

Uusi psykologi Marie Sund aloittaa vastaanottonsa lauantaisin Porvoon Lääkärikeskuksessa. Lue Marien esittelyteksti alla:

Olen lapsiin ja nuoriin erikoistunut psykologi ja psykoterapeuttiopiskelija. Lapsen eri kehitysvaiheet saattavat herättää erilaisia kysymyksiä ja huolia, joihin lapsi tai nuori itse, vanhempi tai koko perhe tarvitsevat tukea. Minun puoleeni voit kääntyä, jos sinua huolestuttaa lapsesi mieliala, käyttäytyminen tai kehitys.

Vauva- ja pikkulapsiperheessä esimerkiksi nukkumisen ja syömisen pulmat tai lapsen itkuisuus saattavat herättää huolta. Kouluikäisillä pulmat voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin pelkoihin tai mielialan muutoksiin, uhmakkuuteen tai sosiaalisten suhteiden haasteisiin kotona tai koulussa. Nuoruusikäisellä huolet voivat liittyä omaan itsenäistymiskehitykseen tai ympäristön tuomiin uusiin paineisiin, esimerkiksi opiskeluun ja kaverisuhteisiin liittyen.

Kaikenikäisten lasten vanhemmilla – jo raskausaikana – voi herätä huolta vanhempana jaksamisesta tai epävarmuuden tunteista lasta tai perhettä kohtaan. Joskus vanhemmat ovat eri mieltä kasvatuskysymyksistä, mikä saattaa rasittaa myös vanhempien välistä suhdetta. Perheen kohtaamat muutokset, kriisit tai pelottavat kokemukset vaikuttavat sekä vanhempiin että lapsiin. Tällaisissa tilanteissa voi olla hyvä pysähtyä pohtimaan ammattilaisen kanssa omia ajatuksia ja tunteita.

Varaa aikasi

Varaa aikasi