Laskutustiedot

 

https://www.mehilainen.fi/konsernin-laskutusosoitteet

 

Laskuille vaadittavat tiedot

Puutteellisia laskuja ei rekisteröidä järjestelmäämme, vaan ne reklamoidaan automaattisesti.

Jokaisesta Mehiläinen-konsernille toimitettavalta laskulta tulee löytyä seuraavat tiedot, jotta ne otetaan käsittelyyn.

Laskutettava tuote/palvelu Laskussa vaadittu tieto
Veloituslaskut (kaikki) Kustannuspaikkanumero TAI laskun tarkastajan nimi (pyydä tarvittavat tiedot tilaajalta)
Hyvityslaskut (kaikki) Alkuperäinen laskunumero, johon hyvityslasku kohdistuu

Lisäksi laskuissa on oltava seuraavat tiedot, mikäli Mehiläinen on tehnyt tilauksen tilausjärjestelmän kautta tai laskutus perustuu kiinteään kausiveloitukseen.

Laskutettava tuote/palvelu Laskussa vaadittu tieto
Tilausjärjestelmän kautta tilatut tuotteet (sopimustoimittajat) Tilauksen yhteydessä toimitettu PO-alkuinen tilausnumero
Sopimukseen perustuva kiinteä toistuvaislaskutus Sopimusnumero

Tekninen toteutus vaihtelee käytettävän XML-standardin mukaan, esimerkiksi TEAPPS-standardissa tiedot lisätään oheisesti:

Laskun tarkastajan nimi XML-Sanoma: <ORDER_REFERENCE></BUYER_REFERENCE>
Tilausnumero XML-Sanoma: <ORDER_NUMBER></ORDER_NUMBER>
Sopimusnumero XML-Sanoma: <CONTRACT_NUMBER></CONTRACT_NUMBER>

Sen lisäksi, että meille lähetettävät laskut täyttävät lain vaatimukset, ne on osoitettava oikealle yhtiölle.

Verkkolaskut

Verkkolaskuoperaattorimme on Baseware (tunnus: BAWCFI22).

Verkkolaskuosoitetietomme ovat:

Mehiläinen Oy
**01**
PL 143
00026 BASWARE

OVT-tunnus (yhtiön Y-tunnus on
ilman 0037- alkua)

 

Sähköpostitse lähetettävät laskut

Laskuja voi myös lähettää PDF-muotoisena yhtiökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Sähköpostiosoitteisiin voi lähettää ainoastaan PDF-muotoisia laskuja. Yhdessä PDF-tiedostossa saa olla yksi lasku kerrallaan. Laskuun kuuluvat liitteet täytyy olla laskun kanssa samassa tiedostossa.

mehilainen@bscs.basware.com

 

Varaa aikasi

Varaa aikasi