Allergian ja astman hoito

Astma-, allergia- ja ihonhoito-ohjaukseen voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Ohjauksen kesto on 30 tai 60 minuuttia. Lisäksi voidaan tutkia potilaan herkistymistä ruoka- tai lääkeaineille ja suunnitella siedätyshoitoa.

Prick-testi 

Prick-testi on atooppisen allergian perustutkimus, johon tarvitaan lääkärin lähete. Prick-testi tehdään kaikenikäisille, jopa vauvoille. Yhdellä testikerralla voidaan tutkia suuri joukko allergeeneja, ja tulos valmistuu samalla käyntikerralla.

Mehiläinen Porvoon Lääkärikeskuksen testisarjat ovat perussarja, ruokasarja, vihannes-juuressarja ja maustesarja. Prick-testi tehdään käsivarren sisäpuolelle, ja tulos luetaan 15 minuutin kuluttua. Raskaana oleville naisille testiä ei suositella. Prick-testin kesto on noin 30 minuuttia.

Valmistautumisohje Prick-testiä varten löytyy sivun oikeasta laidasta.

Altistuskokeet

Ruoka-ainealtistuksessa diagnoosi perustuu siihen, että oireet häviävät epäillyn ruoka-aineen välttämisen aikana ja palaavat, kun ruoka-aine otetaan uudelleen ruokavalioon. Valvottu altistuskoe suoritetaan vastaanotolla, jossa on valmius anafylaktisen reaktion ensiapuhoitoon. Ruoka-ainealtistus sopii kaikenikäisille lapsille. Altistukseen varataan 3–5 tuntia.

Lääkeainealtistus on useimmissa tapauksissa ainoa luotettava tapa selvittää lääkeaineallergiaan liittyvä yliherkkyys. Altistuskoe tehdään, jos lääke on potilaalle hoidon kannalta tärkeä tai jos potilaalla on runsaasti epäiltyjä lääkeaineallergioita. Lääkeainealtistus sopii kaikenikäisille lapsille. Altistukseen varataan 3–5 tuntia.

Valmistautumisohje altistuskokeita varten löytyy sivun oikeasta laidasta.

Allergian siedätyshoito

Siedätyshoito on IgE-välitteisen allergian täsmähoitoa eli syynmukaista hoitoa, jossa elimistö totutetaan allergian aiheuttajaan antamalla potilaalle allergeenia säännöllisesti joko pistoksena tai kielenalustablettina. Hoidon tavoitteena on nostaa allergisen henkilön toleranssia. Siedätyshoito lievittää allergisen nuhan ja silmätulehduksen oireita merkittävästi, ja osalla allergiaoireet häviävät täysin. Oirelääkitys (antihistamiinit, nenäsumutteet, silmätipat) sen sijaan ei vaikuta allergian perussyyhyn, vaan lääkkeet lievittävät oireita vain hetkellisesti. Siedätyshoidolla allergialääkkeiden tarve vähenee ja elämänlaatu siitepölykautena kohenee. Allergiaoireet eivät enää rajoita elämää, kuten liikkumista ulkona siitepölyaikaan. Allergiaoireet lievittyvät yleensä jo ensimmäisenä keväänä, ja teho säilyy yleensä useita vuosia siedätyshoidon jälkeen. Siedätyshoito saattaa myös vähentää riskiä sairastua astmaan potilailla, joilla on allerginen nuha.

Siedätyshoitoa voidaan antaa 5 vuotta täyttäneille. Lääkäri arvioi tarkemmin siedätyshoidon aiheet ja vasta-aiheet ja määrää ennen siedätyshoitoa tarvittavat tutkimukset. Siedätyshoidon kesto on tavallisimmin kolme vuotta.

Valmistautumisohje siedätyshoitoa varten löytyy sivun oikeasta laidasta.

Spirometria

Spirometriassa mitataan keuhkojen tilavuutta ja tuuletuskykyä sekä mahdollisen tuuletuskyvyn toimintahäiriön luonnetta, vaikeusastetta ja palautuvuutta. Spirometriatukimus sopii kouluikäisille sekä aikuisille. Kun tutkimukseen liitetään juoksurasituskoe ja/tai bronkodilataatiokoe, voidaan tarkemmin tutkia astmaan liittyvää supistusherkkyyttä. Mittauksessa puhalletaan putkeen, joka mittaa keuhkojen tilavuutta ja uloshengityksen puhallusvirtausta.

Perusmittaus kestää noin 15–20 minuuttia, bronkodilataatio noin 45 minuuttia ja rasitusspirometria noin 60 minuuttia. Lue tutkimuksen valmistautumisohjeet sivun oikeasta laidasta. Lasten rasitusspirometriaa varten löytyy erillinen valmistautumisohje.

Impulssioskillometria

Impulssioskillometria on keuhkofunktion mittausmenetelmä, joka sopii alle kouluikäisille (2–7-vuotiaille). Tutkimuksessa riittää lapsesi passiivinen yhteistyö, koska mittaukset tehdään lepohengityksen aikana. Mittauksessa lapsi saa istua tuolilla ja hengittää putken kautta rauhallisesti. Mittauksen aikana allergia- ja astmahoitajan dvd:llä voi katsoa lastenelokuvia.

Perusmittaus kestää noin 15–30 minuuttia, bronkodilataatio 45 minuuttia ja rasitusoskillometria 90 minuuttia. Lue tutkimuksen valmistautumisohjeet sivun oikeasta laidasta.

Uloshengityksen typpioksidimittaus

Uloshengityksen typpioksidimittaus on sekä aikuisille että lapsille sopiva nopea ja tarkka mittaus, joka kertoo inflammaatiosta tai infektiosta hengitysteissä. Mittauksessa puhalletaan putkeen vähän eri tavalla kuin spirometriatutkimuksessa. Puhalluksen pitää uloshengityksen typpioksidimittauksessa olla pitkä ja tasainen.

Mittaus kestää 15–20 minuuttia. Lue tutkimuksen valmistautumisohjeet sivun oikeasta laidasta. 

Varaa aikasi

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Maria Myllylä & Tanja Ingelin
040 350 6040 & 040 635 9202

Lue myös

Onko ihottuma aina allergiaa?

Allergiaoireiden tunnistaminen voi olla vaikeaa ja vaatii usein pitkäjäänteisyyttä....

Sinua hoitaa

Ingelin Tarja
Tanja Ingelin
Lastensairaanhoitaja, AMK, allergia- ja astmahoitaja
Myllylä Maria
Maria Myllylä
Lastensairaanhoitaja, allergia- ja astmahoitaja

Varaa aikasi

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Maria Myllylä & Tanja Ingelin
040 350 6040 & 040 635 9202

Lue myös

Onko ihottuma aina allergiaa?

Allergiaoireiden tunnistaminen voi olla vaikeaa ja vaatii usein pitkäjäänteisyyttä....