Fysioterapia ja kuntoutus

Fysioterapiassa voidaan ennaltaehkäistä vammoja tai hoitaa jo syntyneitä vammoja. Harjoittelua estäviä vammoja kuntoutetaan ja etsitään vaihtoehtoisia harjoittelumuotoja. Fysioterapeutti hoitaa asiakasta aina yksilöllisesti ja tekee tarvittaessa yhteistyötä lähettävän lääkärin kanssa.

Vammojen ehkäiseminen

Fysioterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä urheilussa syntyviä vammoja. On tärkeää, että urheilijan oireisiin ja vammoihin puututaan riittävän aikaisessa vaiheessa esimerkiksi yksilöllisen harjoitusohjelman ja manuaalisen terapian avulla. Samalla autetaan urheilijaa saavuttamaan hänen optimaalinen suorituskykynsä.

Jos kuitenkin sattuu vamma tai tapaturma, ammattilaisen diagnoosiin perustuva kokonaisvaltainen hoito takaa parhaimman lopputuloksen niin, että kuntoutus käynnistyy tehokkaasti ja paluu urheilun pariin tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.

Varaa aikasi

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Puhelimitse
019 5211 500

Varaa aikasi

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Puhelimitse
019 5211 500