Tietosuoja

Mehiläinen noudattaa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen General Data Protection Regulationin (GDPR) vaatimukset.

Mehiläinen käsittelee asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme ja kehitämme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Mehiläisessä tietosuoja on osa Mehiläisen ISO 9001 -sertifioitua laadunhallinnan kokonaisuutta, jonka toteutumista valvotaan ja jota kehitämme aktiivisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olemme eriyttäneet potilas- ja sosiaalipalveluiden tiedot asiakastiedoista. Potilastiedot ja sosiaalipalveluiden tiedot ovat hoitoasi koskevia tietoja. Asiakastiedot puolestaan liittyvät asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenpitoon ja sisältävät esimerkiksi yhteystietoja tai muita yleisluonteisia henkilötietoja. Mehiläisessä henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät tätä edellyttävät.

Mehiläinen ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille lukuun ottamatta rekisteröidyn oman suostumuksen tai lainsäädännön perusteella. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

https://www.mehilainen.fi/yritysinfo/vastuullisuus/tietosuoja

 

 

 

Varaa aikasi

Varaa aikasi