Esittely

Yritykset

Työterveyshuoltomme tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille monipuolisia terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita.

Asiakasyritysten kanssa sovitaan yhdessä tavoitteet ja mittarit työterveyshuollon vaikuttavuuden seurantaan. Työterveyshuollon yhteistyö Porvoon Lääkärikeskuksen muiden yleis- ja erikoislääkäreiden kanssa takaa nopean ja tehokkaan hoidon.

Hyvä työterveyshuolto edesauttaa terveen ja turvallisen työympäristön ja työyhteisön luomisessa. Se ehkäisee työperäisiä terveysriskejä ja kuormitustekijöitä sekä ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä työelämän eri vaiheissa. Varhaisen tuen mallimme auttaa sinua sairauspoissaolojen ja eläkeriskien hallinnassa sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä.

Kela korvaa työnantajalle osan työterveyshuollon kustannuksista.

 

Yrittäjät

Yrittäjä itse on oman yrityksensä tärkein tekijä. Työterveyshuollon tärkeimpänä tavoitteena on pitää yrittäjä työkuntoisena ja terveenä. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yrittäjä voi hankkia sairaanhoidon palveluita osana työterveyshuoltoaan.

Työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle vapaaehtoista. Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Korvausten saamiseksi tulee laatia työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma.

 

Maatalousyrittäjät

Porvoon Lääkärikeskus tarjoaa räätälöityä työterveyshuoltoa myös maatalousyrittäjille. Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–68-vuotias viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja, joka on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Maatalousyrityksen on järjestettävä vähintään ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa työ- tai virkaehtosopimussuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Halutessaan maatalousyrittäjä voi järjestää työterveyshuoltoa myös itselleen toivomassaan laajuudessa. Yrittäjä on yrityksensä tärkein voimavara!

Työterveyshuollon lähtökohtia ovat maatilakäynti ja terveystarkastus. Maatalousyrittäjä ja Porvoon Lääkärikeskus tekevät kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman työterveyshuollon järjestämisestä. Tämä on edellytys myös Kelan maksamien korvausten saamiselle. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

 

Kelan korvauksista saat lisätietoa Kelan verkkosivuilta.