Palvelut

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvityksellä arvioidaan työn vaikutusta terveydelle ja työkyvylle. Samalla pohditaan keinoja edistää työntekijöiden työhyvinvointia ja työyhteisöjen toimivuutta. Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan yhdessä yrityksen kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain.

Työpaikkaselvityksen ja terveystarkastusten perusteella työnantaja saa toimenpide-ehdotuksia, joilla parannetaan työn terveellisyyttä ja turvallisuutta työpaikalla, edistetään työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä tarvittaessa sopeutetaan työtä työntekijän edellytyksiin.

Ennaltaehkäisevä työterveys ja sairaanhoito

Yrityksen henkilöstölle tehdään terveystarkastukset toimintasuunnitelman mukaisesti. Työstä johtuvia oireita tai työkykyyn vaikuttavia pitkäaikaisia vaivoja seurataan työterveyshoitajan ja -lääkärin, työterveyspsykologin sekä työfysioterapeutin toimesta. Terveystarkastuksiin ja työkyvyn arviointeihin sisältyvät tarpeelliset laboratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset.

Joissakin työkykyongelmissa työterveyslääkäri voi tarvita erikoislääkäreiden konsultaatiota. Myös sähköiset etäpalvelut kuuluvat lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Terveyttä ja työkykyä edistävää ohjausta annetaan kaiken vastaanottotoiminnan yhteydessä. Ohjausta voidaan antaa myös ryhmämuotoisesti. Työterveys järjestää lisäksi ensiapukoulutusta.

Lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluita. Sairaanhoidon sisältö määritellään työterveyshuoltosopimuksessa.

Työhyvinvointipalvelut

Porvoon Lääkärikeskus tarjoaa monenlaisia työhyvinvointipalveluita, joista saat lisätietoa yrityksesi työterveyshoitajalta. Saatavilla ovat:

- Varhaisen tuen mallien koulutus ja valmennus
- FirstBeat – Fyysisen kunnon testaukset ja valmennukset
- Työyhteisöjen kehittäminen
- Ryhmävalmennukset yrityksille, aiheina esim. uni, savuttomuus ja painonhallinta
- Voimavararyhmät, Energiaa ja sykettä vuosiin -ryhmät, +55-ryhmät
- Haastavat asiakastilanteet -valmennus
- Henkilöstötutkimukset, KivaQ-työhyvinvointikysely
- Työnohjaus esimiehille ja työntekijöille
- Työnohjaus ryhmille ja työpareille
- Johdon ja esimiesten konsultointi työhyvinvointi- ja muutosjohtamisessa
- Työturvallisuuden ja riskinarvioinnin tukipalvelut
- Footbalance-ortoosipohjalliset

Eikö yritykselläsi ole vielä työterveyshuoltosopimusta kanssamme? Jos kiinnostuit työhyvinvointipalveluistamme, voit olla yhteydessä asiakkuuspäällikkö Mia Virtaan mia.virta@porvoonlaakarikeskus.fi.