Mehiläinen Borgå och Borgå Läkarcentral förenas 2.1.2019

 

Mehiläinen Borgå centrums (Fredsgatan 29) verksamhet flyttas fr.om. 2.1.2019 till Mehiläinen Borgå Läkarcentrals utrymmen. Nästa år fortsätter alla Mehiläinen Borgå centrums tjänster (företagshälsovård, läkarcentral, laboratorium, fysioterapi) på Mehiläinen Borgå Läkarcentral, adress Näse skolgatan 2.

Boka tid

Boka tid