Företagshälsovård

Tillsammans blir det bra

Mehiläinen Borgå Läkarcentral erbjuder mångsidiga företagshälsovårdstjänster för både företag och företagare. Tjänsternas innehåll planeras enligt kundföretagets önskemål, behov och målsättningar. Verksamheten planeras också tillsammans med våra företagshälsovårdsexperter.

Samarbete som stöd för god arbetsförmåga 

Centrala mål för verksamheten är upprätthållandet av arbetsförmågan och arbetshälsorelaterade ärenden.Tillsammans med kundföretaget bestäms indikatorerna och målsättningarna för uppföljningen av inverkan av företagshälsovården inom kundföretaget. Med hjälp av de överenskomna målen och indikatorerna som företagshälsovården och kundföretaget tillsammans gjort upp, kan företagshälsovårdsverksamheten styras mot det önskade hållet. Ett bra samarbete med de andra allmänläkarna och specialläkarna på Borgå Läkarcentral garanterar effektiva vårdprocesser och att man snabbt kan få vård.

Be om offert

Vi erbjuder tjänster till företag av olika storlek

Företagare

Företagaren själv är det egna företagets viktigaste faktor. Företagshälsovårdens viktigaste mål är att upprätthålla företagarens arbetsförmåga och hälsa. 

Läs mer 

Företag

Företagshälsovården erbjuder mångsidiga företagshälsovårdstjänster till såväl små som stora företag. 

Läs mer 

Lantbruksföretagare 

Företagshälsovård för lantbruksföretagare och för lantbruksföretagare som arbetsgivare. Till tjänsten hör bl.a ett besök till lantgården och hälsogranskning. 

Läs mer

 

Företagshälsovårdarens Extranet