Allmänt

Företag

Vår företagshälsovård erbjuder mångsidiga företagshälsovårdstjänster till såväl små som stora företag. 

Tillsammans med kundföretaget bestäms indikatorerna och målsättningarna för uppföljningen av inverkan av företagshälsovården inom kundföretaget. Med hjälp av de överenskomna målen och indikatorerna som företagshälsovården och kundföretaget tillsammans gjort upp, kan företagshälsovårdsverksamheten styras mot det önskade hållet. Samarbetet med läkarcentralens övriga allmän- och specialläkare garanterar effektiva vårdprocesser och att man snabbt får vård.

En god praxis inom vår företagshålsovård befrämjan en frisk och säker arbetsmijlö samt arbetsgemenskapen på arbetsplatsen. Företagshälsovården förebygger arbetsrelaterade hälsorisker och belastningsfaktorer, samt upprätthåller arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga i arbetslivets olika skeden.  
Vår modell för tidigt stödjande ger hjälp i såväl hanteringen av sjukfrånvaron och pensionsrisker samt främjandet av arbetsvälmående och säkerhet.

Be om offert

Företagare

Företagaren själv är det egna företagets viktigaste faktor. Företagshälsovårdens viktigaste mål är att upprätthålla företagarens arbetsförmåga och hälsa. Företagaren kan förutom preventiv företagshälsovård också anskaffa sjukvårdstjänster som en del av sin företagshälsovård. Ordnandet av företagares företagshälsovård är frivilligt. För att få ersättningar bör man göra upp ett företagshälsovårdsavtal och en verksamhetsplan.

Be om offert

Lantbruksföretagare

Borgå Läkarcentral erbjuder också företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare. Lantbruksföretagare som är försäkrad enligt lagen för pension för lantbruksföretagare (LFöPL) i åldern 18-67 år kan köpa företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare. Lantbruksföretaget som har en eller flera anställda bör ordna lagstadgad företagshälsovård för de anställda. Företagshälsovården är avgiftsfri för arbetstagaren. Lantbruksföretagaren kan även ordna företagshälsovård till sig själv. 
Lantbruksföretagarens företagshälsovård börjar med ett besök på gården och en hälsogranskning. Lantbruksföretagaren gör ett skriftligt avtal om tjänsterna samt en verksamhetsplan för företagshälsovården. Denna plan uppdateras årligen.   

Be om offert