Extranet

Företsghälsovårdens Extranet är en elektronisk tjänst som fungerar som en kommunikationskanal mellan företaget och företagshälsovården.

Via företagshälsovårdens Extranet-tjänsten kan företaget tillägga eller avsluta ett arbetsförhållande, redigera aktiva arbetsförhållanden samt skriva in sjukfrånvaro och andra frånvaron. Företaget får också information om företagshälsovårdsverksamheten t.ex. sjukfrånvaro

Företaget kan ladda ner följande dokument från Extranet-tjänsten:

  • fakturor och fakturornas bilagor (i pdf-format)

  • arbetstagarens FPA-ansökningsblankett (i pdf-format)

  • företagshälsovårdens kundrapporter, sjukfrånvarorapporter och kostnadsrapporter

OBS! Fakturors bilagor skickas ej per e-post i fortsättningen. Bilagorna finns att skriva ut i Extranet-tjänsten.

Inloggning

LOGGA IN

Förfrågninigar

Kundchef Mia Virta svarar på eventuella förfrågningar per tel. 050 5966 240 eller e-post mia.virta@porvoonlaakarikeskus.fi