Förstahjälpskurser

Mehiläinen ordnar förstajälps och nödförsta hjälpskurser för företagshälsovårdens kunder.

Kurserna som ordnas finns på adressen: http://kauppa.mehilainen.fi/koulutuskalenteri i Mehiläinens arbetslivstjänster skolningskalender. Anmälningarna till skolningarna görs via även via skolningskalendern.

Kurser under våren 2019

I Borgå ordnas följande kurser:

Första hjälps grundkurs ordnas to-fre 16.-17.5 klo 8.30–16.00.

Nödförstahjälpskurs ordnas tors 11.4. klo 8.30–14.00.

Plats: Fredsgatan 29, 06100 Borgå  (2. vån. tidigare Mehiläinen Borgås verksamhetsställe)

 

Målsättning med nödförstahjälpskursen

När man avlagt kursen i nödförstahjälp kan kursdeltagaren påbörja nödförstahjälpsgivningen inom följande områden:

  • Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
  • Grunderna i nödförstahjälp
  • Första hjälpen vid medvetslöshet
  • Basal hjärt- och lungräddning
  • Främmande föremål i luftvägarna
  • Störningar i blodcirkulationen (chock)
  • Sår
  • De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
  • Enligt behov andra gruppinriktade ämnen/betoningar
  • Förebyggande av olyckor

Man kan delta i nödförstahjälpskursen utan tidigare förstahjälpskunskaper (nödförstahjälpskort delas ut åt deltagarna). Man kan även gå nödförstahjälpskursen som en fortsättning på grundkursen i förstahjälp (FHJ1/FHJ2-kortets giltighetstid förlängs med tre år). Nödförstahjälpskursens intyg är i kraft tre år.

Om ditt företag har ett större skolningsbehov kan du även begära en offert på försthjälps kurs från vår företagshälsovård.