Förstahjälpskurser

Borgå Läkarcentral ordnar förstajälps och nödförsta hjälpskurser. På kurserna utför man mycket praktiska övningar. I priset ingår kursintyg samt kaffeservering på för- och eftermiddagen,

Kursen ordnas då minimideltagar antal är 10 personer. Från ett företag kan max. 5 personer delta. Platserna fylls i anmälningsordning. Om ditt företag har ett större skolningsbehov kan du du begära en offert på försthjälps kurs från vår företagshälsovård.  

Målsättning med nödförstahjälpskursen

När man avlagt kursen i nödförstahjälp kan kursdeltagaren påbörja nödförstahjälpsgivningen inom följande områden:

 • Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
 • Grunderna i nödförstahjälp
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Basal hjärt- och lungräddning
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Sår
 • De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
 • Enligt behov andra gruppinriktade ämnen/betoningar
 • Förebyggande av olyckor

Man kan delta i nödförstahjälpskursen utan tidigare förstahjälpskunskaper (nödförstahjälpskort delas ut åt deltagarna). Man kan även gå nödförstahjälpskursen som en fortsättning på grundkursen i förstahjälp (FHJ1/FHJ2-kortets giltighetstid förlängs med tre år). Nödförstahjälpskursens intyg är i kraft tre år.

Kurser under hösten 2018

Första hjälps grundkurs ordnas 4.–5.10. klo 8.30–16.00. (Kursen är över - tack för deltagandet!)

Nödförstahjälpskurs ordnas tors 15.11. klo 8.30–14.00. (Kursen är över - tack för deltagandet!)

Anmälning till kurserna

Bindande anmälningar skickas per e-post till Charlotta Lökström charlotta.lokstrom@porvoonlaakarikeskus.fi senast en vecka innan kursen ordnas. 

Till anmälningen behövs följande uppgifter

 • deltagarens födelsetid (1.1.1900)
 • faktureringsuppgifter
 • matallergier som bör uppmärksammas

Försthjälps kursen ordnas på Borgå Campus, Konstfabriksgatan 1, 06100 Borgå. 

Annulleringar

Annulleringar bör meddelas en vecka förrän tillställningen. Vid förhinder kan deltagaren kan bytas avgiftsfritt.