Tjänster

Arbetsplatsbesök och verksamhetsplan

I arbetsplatsutredningen bedöms arbetets skador och risker och deras betydelse för arbetstagarens hälsa, arbetsförmåga och arbetsgemenskapens funktionalitet. Arbetsplatsbesöket fungerar som en grund för verksamhetsplanen. Planen uppdateras årligen.

Målet med företagshälsovård är en sund och säker arbetsmiljö och arbetsgemenskap, förebygga arbetsrelaterade hälsorisker och olägenheter samt upprätthålla, främja och följa upp arbetstagarens hälsa och funktionsförmåga i olika skeden av arbetslivet. Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan är ett samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården, som förverkligas i enlighet med den fastställda verksamhetsplanen för företagshälsovård. Syftet med företagshälsovården är att främja arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga.

På basen av arbetsplatsbesöket och hälsogranskningarna får arbetsgivaren ett förslag på åtgärder som kan främja välbefinnandet i arbetet och en trygg arbetsplats. Med åtgärderna kan även arbetstagarens hälsa och funktionsförmåga befrämjas. 

Vår företagshälsovård erbjuder mångsidiga arbetshälsovårdstjänster, din företagshälsovårdare berättar gärna mer. 

Förebyggande företagshälsovård och sjukvård

Hälsogranskningarna för företagets personal görs enligt verksamhetsplanen. Arbetsrelaterade symptom som påverkerkar arbetsförmågan på lång sikt följs upp av företagshälsovårdaren, -läkaren, arbetspsykologen eller/ och arbetsfysioterapeuten. Hälsogranskningarna och besöken för bedömning av arbetsförmåga innehåller nödvändiga laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar.

I vissa arbetsrelaterade problem kan det vara nödvändigt för företagsläkaren att konsultera en specialist. Även elektoniska e- tjänster hör till den lagstadgade företagshälsovården.

Främjande vägledning av hälsa och arbetsförmåga ges i samband med all mottagningsverksamhet. Vägledning kan också ges i gruppform. Företagshälsovården ordnar även förstahjälpsskolning.
Förutom den lagstadgade företagshälsovården, kan arbetsgivaren ordna sjukvård given på allmännläkarnivå och andra sjukvårdstjänster gör arbetstagarna. Sjukvårdens innehåll beskrivs i kontraktet för företagshälsovårdstjäster.