Allergi och astma vård

Till astma, allergi- och hudvårdshandledning kan man komma utan eller med läkarremiss. Handledningen tar 30 eller 60 minuter. Man kan även undersöka patientens mat- eller läkemedelsallergi och planera en hyposensibilireingsbehandling. 

Prick-test 

Pricktest är en grundundersökning för utredande av atopisk allergi hos vuxna och barn. Vid ett och samma testtillfälle kan ett stort antal allergener testas och resultatet fås genast. Vid Borgå Läkarcentral testas följande serier: grundserie, matserie, grönsaks och rotfruktserie samt kryddserie. Till pricktesten behöver du en läkarremiss. För pricktest bokas ca 30 min

Förberedelse direktiv för prick-testet finns på sidan till höger. 

Läkemedelsprovokation

Matprovokationstest görs mestadels på barn. Diagnosen baserar sig på att symtomen försvinner då det födoämne (som misstänks orsaka allergiska symtom) utesluts från dieten och att symtomen återuppstår när födoämnet återupptas i dieten. Övervakad provokationstest utförs på mottagningen, där det finns beredskap att ge förstahjälp om kraftiga allergisymtom uppstår (anafylaktisk reaktion). För matprovokationstest bokas 3-5 timmar.

Förberedelse direktiv för läkemedelsprovokation finns på sidan till höger.

Hyposensibilisation

Hyposensibilisation är en behandling av allergi, där man sköter orsaken till allergiska symtom och får kroppen att reagera mindre på allergener, vilket medför att allergisymtomen minskar. Behandlingen görs för barn över 5 år och för vuxna. Hyposenibiliseringsvård kan genomföras som injektions- och i vissa fall som tablettbehandling. Hyposensibiliseringen (allergivaccination) ges som injektioner under huden i överarmen eller i tablettform under tungan. Tablettbehandlingan påbörjas på mottagningen och fortsätter sedan hemma.

Förberedelse direktiv för hyposensibilisation finns på sidan till höger. 

Spirometri

Spirometri är en undersökning som mäter lungornas kapacitet (volym) och ventilationsförmåga samt den eventuella störningens natur, svårighetsgrad och hur bra störningen korrigeras med luftrörsvidgande medicin (bronkodilatation). Spirometriundersökningen passar för barn i skolåldern och för vuxna. Spirometrin kan även göras i samband med ansträngning (belastningsspirometri), för att utreda hur den påverkar lungfunktionen. För spirometrin bokas ca 15-20 min, för bronkodilatation 45 min och för belastningsspirometri 60 min. 

Förberedelse direktiv för spirometriundersökningen finns på sidan till höger. Det finns en egen blankett för förberedelserna för barn. 

Impulsoskillometri

Impulsoskillometri är en lungfunktionsundersökning som passar för barn under skolåldern (2-7-åringar). Undersökningen kräver enbart passivt samarbete av barnet, mätningarna utförs under viloandning. Barnen får sitta på en stol och andas lugnt genom ett rör. Under undersökningen har astma- och allergiskötaren barnfilmer man kan titta på. Till undersökningen kan tilläggas belastningstest och bronkodilatation. Med hjälp av dessa mäter man hur mycket belastning och luftrörsvidgande medicin påverkar lungfunktionen.

För impulsoskillometriundersökningen bokas ca 15-30 min om det bara görs en grundundersökning, 45 min för bronkodilatation och 90 min. för belastningsoskillometri.

Läs mer om förberedelse direktiven på sidan till höger. 

Kväveoxidmätningar av utandningsluften

Kvävedioxidmätning av utandningsluften används som hjälp vid astmautredning och uppföljning av astmabehandling. Undersökningen är snabb och visar om luftrörens slemhinna är inflammerad. Undersökningen lämpar sig både för barn och vuxna. För undersökningen bokas 15-20 min.

Läs mer om förberedelse direktiven på sidan till höger. 

Vi betjänar dig

Ingelin Tarja
Tanja Ingelin
Barnsjukskötare, allergi- och astmaskötare
Myllylä Maria
Maria Myllylä
Barnsjukskötare, allergi- och astmaskötare