Allmän kirurgi

På Borgå Läkarcentral utförs flera dagskirurgiska operationer och ingrepp. Till kirurgiska ingrepp får man tid genom ett läkarbesök på mottagningen hos den specialläkare inom vilket området operationen gäller. Operationerna utförs kunbaserat och säkert i moderna utrymmen, antingen med lokalbedövningen eller nersövning.

Du kan bekanta dig noggrannare med ingreppen i samband med dagskirurgin.  

 

Boka tid

Vi betjänar dig

Porvoon Lääkärikeskus
Antti Koski
MD, Specialist i plastikkirurgi och kirurgi
Lähdesmäki Aleksi
Aleksi Lähdesmäki
Specialist inom gastroenterologisk kirurgi
Porvoon Lääkärikeskus
Pia Mylläri
Specialist i plastikkirurgi
Porvoon Lääkärikeskus
Hanna Telkki
Allmänläkare
Porvoon Lääkärikeskus
Riitta Tötterman
Specialist i kirurgi
Porvoon Lääkärikeskus
Kaj Zilliacus
Allmänläkare, handkirurgispecialiserande

Boka tid