Barnsjukdomar

Barnsjukdomar är alla sjukdomar som förekommer i barndomen (0-15 år): infektionssjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, njursjukdomar, sjukdomar i urinvägarna och bukorganen, allergier samt lungastma.

Till barnsjukdomar hör även sjukdomar som har med barnets tillväxt och utveckling att göra, dvs. sjukdomar som beror på det centrala nervsystemet eller utsöndringen av hormoner i kroppen.

Specialläkarna inom området för barnsjukdomar är kompetenta att sköta alla barnsjukdomar. I specialfall kan barnläkaren skicka barnet vidare till en mer preciserad specialist för vidareundersökning.

Boka tid

Vi betjänar dig

Porvoon Lääkärikeskus
Adam Alexandersson
LL, Specialist i barnsjukdomar
Dahllund Thomas
Thomas Dahllund
Barnläkare
Floman Peter
Peter Floman
Specialist i barnsjukdomar
Gräsbeck Mikaela
Michaela Gräsbeck
Barnläkare
Porvoon Lääkärikeskus
Eero Rahiala
Specialist i barnsjukdomar
Rahiala Jaana
Jaana Rahiala
MD, specialist i barnsjukdomar
Porvoon Lääkärikeskus
Hanna Raittinen
LL, Specialist i barnsjukdomar och allmänmedicin
Winter Liisa
Liisa Winter
Specialist i barnsjukdomar
Porvoon Lääkärikeskus
Heli Yli-Jyrä
Barnläkare

Boka tid