Hälsogranskning för idrottare

Hälsogranskningen passar alla idrottare och har som mål att utreda deras nuvarande hälsotillstånd. Hälsogranskningen hjälper att förebygga skador och effektivera träningen.

Hälsogranskningen innehåller:

  • Idrottarens bakgrundsinformation (bakgrundsinformationsblankett)
  • Laboratorieprov (liten blodbild inkl. trombocyterna)
  • Mindre hjärtfilm (EKG)
  • Läkarbesök

Då idrottaren bokar tid till hälsogranskningen bör han/hon i telefon nämna, att det är frågan om hälsogranskning för idrottare. Vid Borgå Läkarcentral finns det idrottsinriktade läkare som utför hälsogranskningen

Idrottaren bör även gå på laboratorieprov dagen innan läkarbesöket. I laboratoriet tas blodprov (liten blodbild) samt en mindre hjärtfilm. I samband med laboratoriebesöket ges ett frågeformulär (bakgrundsinformationsblankett) åt idrottaren, som hon/han noggrant får fylla i före läkarbesöket. Idrottaren bör ta med sig bakgrundsinformationsblanketten till läkarmottagningen.

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Per telefon
019 5211 500

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Per telefon
019 5211 500