Knäskador

Knäskador kan i stora drag delas in i två grupper:

1. Skador som orsakats av direkt skada mot knäet t.ex. ett hårt slag mot knäets område. Ifall knäets rörlighet efter skadan är normal är det troligtvis frågan om bara ett blåmärke eller ett ytligt sår. Då slaget orsakat ett benbrott uppstår det ofta svullnad och knäet är på grund av hård smärta svårt att röra på. Benbrottsskador kräver en specialists undersökning och utvärdering. Knäledens inre broskdel kan också skadas och det undersöks med hjälp av magnetröntgen. Vården ges individuellt och i enlighet med skadans natur.

2. Inom idrott är det vanligt att skadan har skett när knäet vridits. Vridningsvinkeln ger information om vilken del av knästrukturen som skadats. Då knäet vridits inåt skadas oftast knäets stödjande inre sidled (MCL). Då knäet vridits utåt skadas oftast knäets stödjande yttre sidled (LCL) och dess struktur. Då knäet vrids i roterande riktning skadas oftast främre korsbandsleden ACL) och bakre korsbandsleden beroende på den roterande riktningens styrka. Knäets menisker kan skadas på alla ovannämnda sätt och alla ledbands och meniskskador sköts alltid individuellt. Vårdbeslutet påverkas av skadornas utsträckning och knäets funktion. Efter undersökningarna får man reda på om skadan har en god läkningsprognos utan operation eller om man förväntas få ett bättre resultat av operationsvård. Magnetröntgen används oftast för att få reda skadans natur.

Om knäet inte går att sträcka rakt efter en skada eller om man inte kan lägga tyngd på det skadade benet lönar det sig att söka läkarvård ganska fort (helst inom 1-3 dagar). Om knäet går att böja och få rakt och om knäet inte är så sjukt att man kan stå på det kan skadan uppföljas hemma med kallvård, högläge och kompression. Det minska svullnaden och smärtan. Det lönar sig att påbörja vården så fort som möjligt efter skadan.

 

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Per telefon
019 5211 500

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Per telefon
019 5211 500