Laboratoriet

Vi erbjuder mångsidiga laboratorietjänster i omedelbar närhet till läkarnas mottagningsutrymmen. Med yrkesskicklighet och flexibilitet tas prov både med läkarremiss och på kundens egen begäran.
Provsvaren skickas hem till patienten då laboratorieundersökningarna görs utan läkarremiss. Observera att laboratorieprov gjorda utan läkarremiss får man ingen FPA-ersättning.

Provtagning vid vårt laboratorium fungerar utan tidsreservering. Ta ett könummer i laboratoriets väntrum, sitt ned och vänta. Reservera 15 minuter till att sitta före provtagningen för att jämna ut blodcirkulationen.

På jourmässiga laboratorieprov fås svaren samma dag.

Instruktioner för person som kommer till laboratorieundersökningar

Blodprov

Paastoa vaativat tutkimukset tunnistat etuliitteen f-kirjaimesta (esim. fS-Lipidit). Näitä tutkimuksia varten on oltava syömättä, juomatta ja tupakoimatta 10–12 tuntia ennen näytteenottoa. Aamulla voi juoda lasillisen vettä. Aamulääkkeet voi ottaa, ellei hoitavan lääkärin kanssa ole toisin sovittu. Lääkeainemäärityksiä ja kilpirauhastutkimuksia varten otettavat näytteet otetaan aamulla klo 7.30–12.00 ennen lääkkeenottoa.

Sockerbelastningsundersökning

Sockerbelastningsundersökning (Pt-Gluk-R1) görs utan tidsreservering. Sockerbelastningsundersökning (Pt-Gluk-R1) görs utan tidsreservering och före undersökningen bör man 10-12 timmar oäten. Undersökningen tar ungefär två timmar och dessa två timmar tillbringar man i läkarcentralens utrymmen. Det lönar sig därmed att ta tidsfördriv med sig.

Urinprov

Innan urinprov som tas har bokstaven U som prefix t.ex. U-urinundersökning2 tas, bör man vara utan att urinera 4 timmar före provtagningen. Om man inte på grund av infektionssymptomen kan hålla urinen i fyra timmar, försök ändå hålla urinen så länge som möjligt i urinblåsan före provgivningen

Andra undersökningar

Undersökningar med prefixen dU och cU kräver en längre urinsamling, ta kontakt med laboratoriet via det allmänna tidsreserveringsnumret för ytterligare information. Urinprovet kan också tas hemma och nödvändig provtagningsutrustning samt nstruktioner fås från laboratoriet (t.ex. urinprovsburkar).

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Laboratorio
019 5211 535

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Laboratorio
019 5211 535