Läkemedelsprovokation

Matprovokationstest görs mestadels på barn. Diagnosen baserar sig på att symtomen försvinner då det födoämne (som misstänks orsaka allergiska symtom) utesluts från dieten och att symtomen återuppstår när födoämnet återupptas i dieten. Övervakad provokationstest utförs på mottagningen, där det finns beredskap att ge förstahjälp om kraftiga allergisymtom uppstår (anafylaktisk reaktion). För matprovokationstest bokas 3-5 timmar.

Direktiven för förberedelserna till läkemedelsprovokationen hittar du här. 

Boka tid

Boka tid