Långtidsregistrering av EKG

Långtidsregistrering av EKG dvs. Holter-undersökning registrerar registrerar hjärtats elektriska aktivitet i 24 eller 48 timmar. Vanliga orsaker till undersökningen är rytmstörningar i hjärtat. Under lagringen av data kan personen som undersöks utföra aktiviter som normalt. För att utföra en långtidsregisterering av EKG behövs en läkarremiss. En specialist ger också sitt utlåtande efter undersökningen. 

Personen som undersöks bär med sig en apparat som lagarar hjärtats rytm i 24 eller 48 timmar. På bröstkorgen fästs elektroder och apparaten lagrar hjärtfilm som lagras i ett digitalt minne.  Personen som undersöks håller håller en s.k. symptomdagbok och skriver ner sina känningar  som uppkommer under undersökningstiden.   

 

Boka tid

Boka tid