Nattpolygrafi undersökning

En nattpolygrafi undersökning kan göras till personer som lider av snarkning eller misstänker sömnapné. Undersäkningen utförs hemma hos patienten, registreringsapparaten insamlar biosignaler under sömnen. Undersökningen är endast avsedd för personer över 18 år och en läkarremiss krävs också. 

En specialläkare som är insatt i patientens sömnbesvär ger sitt utlåtande efter undersökningen. 

Framskridningen av undersökningen

Undersökningen utförs på natten och tre sensorer med ledningar fastsätts på huden. Apparaten registrerar sömnställningen och rörelserna i bröstkorgen. Signalerna som insamlas sparas på ett digitalt minne i registeringsapparaten och personen som undersöks skriver ner en slgas nattdagbok över nattens händelser. 

Boka tid

Boka tid