Neurologi

Till området neurologi hör nerversjukdomarnas undersökning och vård, dvs. sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, perifera nerver och muskler.

Typiska neurologiska symptom är huvudvärk, yrsel, muskelsvaghet, klumpighet, darrning och domning. Neurologiska sjukdomar kan orsaka störningar i varseblivningen, i det logiska tänkandet eller i minnet. Symptom på neurologiska sjukdomar kan vara förlamning, talsvårigheter eller problem med att uppfatta vad man säger, läs- eller räkenskapssvårigheter, förlorandet av medvetandet eller krampanfall. Till dessa fås hjälp av vår specialist inom neurologi.  

Neurologiska sjukdomar kan till exempel vara cerebrovaskulära störningar, migrän samt huvudvärk av annat slag, rörelsesvårigheter så som Parkinson´s sjukdom, epilepsi, minnesstörningar så som Alzheimer, muskelsjukdomar så som MS, tumörer eller inflammationer på centrala nervsystemet, perifera nervsjukdomar och muskel-nerv-kombinationssjukdomar.

 

Boka tid

Boka tid