Ortopedi

Vård av ben och stödvävnadssjukdomar samt olika skador sköts på ortopediska mottagningen. Traumatologin vårdar skador som uppstått genom någon form av olycka. Typiska kirurgiska operationer och ingrepp inom ortopedi och traumatologi är: knäoperationer, axeloperationer, ledbandsoperationer, artroplastik (konstgjorda ledbandsoperationer) och diskbråcksoperationer.

Du kan bekanta dig noggrannare med ortopediska operationer under rubriken dagskirurgi.

Boka tid

Boka tid