Parterapi och sexualrådgivning

Terapitjänsterna är menade för alla som är intresserade av att utveckla sitt eget välbefinnande och människorelationer. Arbetet styrs av en stark professionell etik och tro på människors egen förmåga att vara kapabla att hitta lösningar på utmaningar och förändringar som livet för med sig. Till mottagningen kan man komma ensam eller tillsammans med sin partner. Sexualrådgivningen riktar sig till personer i alla åldrar. 

Sexualterapi

Orsaker till att man söker sig till sexualterapi kan vara exempelvis motvilja, funktionsstörningar som är relaterade till sexualiteten, prestationssvårigheter, oro som har med kroppsbilden att göra, sexual- och könsidentitet, sexuella tvångstankar och beroenden, sexuella behag, trauma som hör ihop med sexualitet, sjukdomar som har med sexualitet att göra samt olika kriser.

Sexualterapin kan vara antingen ett individuellt besök eller ett parbesök hos sexual- och parterapeuten. Sexualterapins längd varierar från några besöksgånger till längre terapiavsnitt. Då man planerar besökstiderna tas alltid kundens livssituation och problemets natur i beaktande i varje enskilt fall.

 

Boka tid

Boka tid