Psykiatri

Psykiatri är ett specialområde som undersöker och vårdar störningar och problem som har med den mentala hälsan att göra.

Vanliga vuxenpsykiatriska problem kan vara exempelvis depression, rädsla för sociala situationer, generaliserad ångest, panikstörningar och rädsla för offentliga platser, ätstörningar, tvångsstörningar, bipolära syndrom, olika addiktioner, psykoser och personlighetsstörningar.

Vården av psykiatriska problem är bred. Vanliga psykiatriska vårdformer är läkemedel och olika psykoterapier så som korta terapiavsnitt, långa terapiavsnitt och familjeterapi. Oftast behövs det kombinationsvård som till exempel kombinering av läkemedel och psykoterapi. Vårdens längd varierar vanligen mellan några månader till flera år.

Boka tid

Vi betjänar dig

Hedman Ari-Matti
Ari-Matti Hedman
Psykiatrisk specialsjukvårdare
Porvoon Lääkärikeskus
Marie Sund
Psykolog, specialiserande i barn- och ungdomspsykologi samt psykoterapi

Boka tid