Psykolog och psykoterapi

Psykiskt illamående kan visa sig som depression, ångest, rädsla, sömnproblem eller självmordstankar. Dessa är symptom, vars bakgrund kan vara mångsidiga livskriser som exempelvis långvarig stress, svåra livssituationer, livscykelns naturliga utvecklingskris eller traumatiska upplevelser.

Psykoterapi lindrar ångest, oro och depression genom att fördjupa och förena människans upplevelse av sig själv. Psykoterapin ger också hjälpmedel att hantera svåra saker och upplevelser.

Före den egentliga psykoterapin börjar, ordnas en utvärderingsperiod som består av 2-3 besök hos en terapeut.

 

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Terapia-ajan voit varata puhelimitse
019 5211 500

Läs även

Nyhet! Barn- och ungdomspsykologtjänst

Vår nya psykolog Marie Sund börjar hålla mottagning på lördagar vid Borgå Läkarcentral. Här nedan...

Vi betjänar dig

Palomäki Tiina-Leena
Tiina-Leena Palomäki
Psykolog, kognitiv psykoterapeut, familjeterapeut, parterapeut

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Terapia-ajan voit varata puhelimitse
019 5211 500

Läs även

Nyhet! Barn- och ungdomspsykologtjänst

Vår nya psykolog Marie Sund börjar hålla mottagning på lördagar vid Borgå Läkarcentral. Här nedan...