Undersökningar

Information om de olika undersökningar som görs på Borgå Läkarcentral hittas under rubrikerna.

Boka tid

Boka tid