Vristskador

Att vricka foten är väldigt vanligt. Oftast vrickas foten ”utåt”, då fotbottnet vänds inåt. Genast då foten vrickats borde man följa KHK-metoden (kallt, högläge och kompression, eller på finska KKK-periaate: kylmä, koho ja kompressio). I vanliga vrickningsfall skadas fotvristens yttre ledband. Dessa ledband har oftast en god förbättringsprocent. Det är dock bra att i dessa fall lägga ett stödförband. Ledbanden läker då bättre.

Behandling av vristskador

Ifall vristskadan inte blir bättre under de närmaste dagarna efter skadan är det bra att söka läkarvård för att få en överblick över skadans natur och omfattning. Läkaren undersöker vristens rörlighet och röntgar vristen om det behövs. Ifall inte tyngd kan läggas på den skadade foten, lönar det sig redan i ett tidigt skede att söka läkarvård. I överraskande många fall kan vadbenet vara brutet.

I vristen finns många ben, ledband och senor. Ifall vristskadan inte blir bättre, lönar det sig att försäkra sig om att inte allvarligare skador har uppstått. Dessa ka t.ex. vara vadbensbrott, språngbensbrott, skenbensbrott och hälbensbrott. Även andra fotbensbrott är möjliga.

Det är väsentligt att diagnosen fås och vården av skadan påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt, så att vårdlinjen från början hittar på rätt spår.

 

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Puhelimitse
019 5211 500

Boka tid

Förfrågningar och tidsbokning

Puhelimitse
019 5211 500