Prislista

Besökets helhetspris består av

 • läkararvoden
 • polikliniksavigft
 • eventuellt pris på gjorda undersökningar
 • eventuell anstaltavgift

Fpa ersätter en del av kostnaderna. Vi hör till Fpa:s direktersättningssystem, vilket betyder att Fpa-ersättningen i de flesta fall dras av direkt vid kassan. För att få FPA-ersättning förutsätts att visa ikraftvarande sjukförsäkringskort i samband med betalningen.

Polikliniksavgiften är 21,50 € (fr.o.m. 1.1.2019) läggs till priset för läkarbesök, åtgärder och undersökningar. Intygspriserna inkluderar expeditionsavgiften.

Polikliniksavgiften för fysioterapibesök är 9 €/ gång.

Priserna i vår prislista är exempel och vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.  

Fr.o.m. 2.1.2019 följer Mehiläinen Borgå Läkarcentral Mehiläinens prislista: https://www.mehilainen.fi/hinnastot

 

Betalningssätt

Man kan betala tjänsterna kontant och med de vanligaste bank- och kreditkort. Om försäkringar används bör patienten själv ta reda på hurudan försäkring  hon/han har.

Askola kommuns servicesedel

Servicesedeln som är beviljad för allmänläkarmottagning är i kraft i tre dygn. Efter tre dygn kan den inte användas mera. Servicesedeln printas ut vid Askolas hälsostation.
De som använder Askola kommuns servicesedlar kan endast boka tid till läkarmottagningarna per telefon 019 5211 500. Kom ihåg att ta med servicesedeln när du kommer

Läkarmottagningar

Allmännläkarmottagning

 • 20 min – 55,00 € (9,00 €)
 • 30 min – 81,70 € (11,00 €)
 • 45 min – 116,90 € (14,00 €)
 • 60 min – 157,00 € (18,00 €)
 • Lördags akutjourmottagning, allmänläkare – 72 € (9,00 €)
 • Söndags akutmottagning, allmänläkare– 110,10 € (9,00 €)

Fpa-ersättning inom parentes. 

Specialistläkarmottagning

 • 20 min – från. 86,00 € (13,50 €)
 • 30 min – från. 90,50 € (16,50 €)
 • 45 min –  från 113 € (21 €)
 • Lördagsmottagning, specialist läkarmottagning från 112 € (13,50 €)
 • Söndags akutmottagning, specialist läkarmottagning  från 154 € ( 13.50€)

Fpa-ersättning inom parentes. 

De övriga yrkesutövarnas mottagning

Fysioterapi

 • 45 min – från. 63 €