Respons

Förutom att ge högkvalitativ vård vill vi bemöta våra kunder individuellt, med omsorg och uppskattning.  Vi vinnlägger oss om detta genom att på olika sätt samla in feedback av våra kunder. Genom feedbacken får vi en bättre förståelse för våra kunders erfarenheter så att vi kan vidareutveckla vår verksamhet.

Vår kunder kan ge respons genom att fylla i respons blanketten på sidan:

https://www.mehilainen.fi/anna-palautetta

Efter besöket får kunden ett textmeddelande med en enkät

Ett slumpmässigt urval av de kunder som besöker Mehiläinen får efter sitt besök ett textmeddelande med en enkät där de ombeds lämna ett utlåtande om hur besöket gick. Dessutom ber vi om feedback om hur vi kan förbättra kundernas erfarenheter framöver.

Det är frivilligt att besvara NPS-mätningen, men den är ett enkelt och effektivt sätt att ge ris och ros och lämna utvecklingsförslag till Mehiläinen. Textmeddelandet kostar lika mycket för kunden som ett vanligt textmeddelande. Om kunden inte vill få någon NPS-enkät kan han eller hon tacka nej till servicemeddelanden i tjänsten MinMehiläinen. Man kan även tacka nej till meddelanden genom att ringa kundtjänst eller be vårdpersonalen i Mehiläinens mottagning registrera förbudet i kundens uppgifter.

Mehiläinen använder sig av NPS-mätningar vid alla sina 27 läkarcentraler runt om i Finland. Enkäten skickas som ett textmeddelande till kunden två timmar efter ett läkar- eller annat expertbesök (t.ex. företagshälsovårdare, fysioterapeut).
Mehiläinens mätningar omfattar läkarbesök inom så gott som samtliga specialområden (även företagshälsovården) samt vissa laboratorie- och röntgenbesök. Kundernas sjukhusbesök omfattas ännu inte av mätningarna. Vi skickar högst ett NPS-meddelande per halvår till en och samma kund. Våra kunder kan även lämna feedback med vårt feedbackformulär.

NPS mäter benägenheten att rekommendera

Vi samlar in feedback från våra kunder via ett flertal kanaler, och vi har börjat använda NPS (Net Promoter Score), som är ett internationellt känt rekommendationsindex som används i många sammanhang. NPS är ett mått som mäter kundernas erfarenheter och som i realtid berättar hur stor del av våra kunder som skulle rekommendera Mehiläinen. NPS-värdet kan ligga mellan -100 och 100, och ett NPS-värde över 60 anses vara ett mycket bra resultat. Ju högre värde, desto fler av våra kunder skulle gärna rekommendera Mehiläinen för sina närstående och bekanta.

Varför används NPS-mätningar?

Mehiläinen har börjat använda NPS-mätningar, eftersom vi vill utveckla vår verksamhet och vår service i en ännu mer kundvänlig riktning. Om kunden lämnar negativ feedback vill vi höra närmare vad han eller hon har varit missnöjd med i servicen och vad vi kan bli bättre på nästa gång.

 

 

Boka tid

Boka tid